YAMAHA C3B SERI 4.9

204.000.000,0

  •  Japan
  •  Polished Ebony, Mahogany, American Walnut, Satin Ebony, Polished White
  •  Cao x Ngang x Dài 101 – 149 – 186 (cm)
  •  Polished
  •  415kg
  •  Damper / Sostenuto / Shift
  •  CX Series Special
  •  V-pro
  • Model C3 là dòng đàn Grand Concert chuyên nghiệp Yamaha phù hợp studio, hội trường lớn và các học viện âm nhạc.