WURLITZER 2270A

35.000.000,0

 – Kích thước 980 x 1500 x 580 mm
 – Trọng lượng 168 kg
 – Số phím 88
 – Số pedal 03
 – Loại Gỗ sồi
 – Màu Walnut
 – Xuất xứ USA