Piano KRIEBEL TK260W

27.900.000,0

Thương hiệu : Kriebel

Kiểu dáng : upright

Kinh thước : 121 x 155 x 65

Năm SX : 1985

Âm thanh : Ấm vang – sâu sắc