Hobart M.Cable UP112T WWP

55.000.000,0

THƯƠNG HIỆU : HOBART M.CABLE

NĂM SX : 2015

Chiều cao : 112 cm

Tình Trạng : 99%

Âm hưỡng acoutic – sáng trong . Phím nhạy

Thích hợp biểu diển chuyên nghiệp và luyện tập